Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)

Alarmtop OÜ aitab projekteerida, paigaldada ja hooldada automaatseid tulehäiresüsteeme. Hoolitseme selle eest, et meie projekteeritud tulehäiresüsteemid vastaksid seadusandlusest tulenevatele normidele.

Viited seadustest tulenevatele kohustustele:                                                                               

Siseministri määrus Nr 1 Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemid vajavad hooldust olenemata sellest, kas kehtib garantiiperiood või mitte!

Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon 

Paigaldatakse põhiliselt väiksematele pindadele ja lihtsama ruumijaotusega hoonetesse. Süsteemi eeliseks on lihtne ülesehitus, millest tulevalt ka süsteemi mõnevõrra odavam hind. Probleemiks on aga tuluohu avastamiskoha keerulisem kindlaks määramine

Adresseeritav tulekahjusignalisatsioon

Kasutatakse suuremates asutustes ja hoonetes, eriti seal kus on tegemist suurte rahvakogunemistega (teatrid, kinod, kaubanduskeskused jms). Aadresseeritav Tulekahjusignalisatsioon võimaldab tuleohu kolde määrata kindlaks võimalikult täpselt. Häiret edastanud anduri aadress koos kirjeldusega kuvatakse keskseadme LCD ekraanil.